ساعت 8 صبح الی 19 عصر

همه روزه به جز روزهای تعطیل

  • 024 - 33329833
    024 - 33323070

  • زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات
    کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

همکاران

آزمایشگاه بوعلی مجموعه از افراد متعهد ، دانشگاهی و باتجربه در جهت ارائه خدمات با کیفیت تشکیل شده است.

    متخصصین آزمایشگاه

"تمام آرزوی من بهبود تمام بیماران ایران زمین است. به امید اینکه روزی هیچ بیمار نیازمندی وجود نداشته باشد."

مشاهده پروفایل

دکتر صدرالدین کلانتری

متخصص بیوشیمی پزشکی

"تمام آرزوی من بهبود تمام بیماران ایران زمین است. به امید اینکه روزی هیچ بیمار نیازمندی وجود نداشته باشد."

مشاهده پروفایل

دکتر محمد حسین اسدی

متخصص میکروبیولوژی پزشکی

"تمام آرزوی من بهبود تمام بیماران ایران زمین است. به امید اینکه روزی هیچ بیمار نیازمندی وجود نداشته باشد."

مشاهده پروفایل

دکتر نادر غفاری

متخصص پاتولوژی

"تمام آرزوی من بهبود تمام بیماران ایران زمین است. به امید اینکه روزی هیچ بیمار نیازمندی وجود نداشته باشد."

مشاهده پروفایل

دکتر رقیه کابلی

متخصص پاتولوژی

بیمه های تحت پوشش
icon