ساعت 8 صبح الی 19 عصر

همه روزه به جز روزهای تعطیل

  • 024 - 33329833
    024 - 33323070

  • زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات
    کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

خیر،سیگار کشیدن ممکن است درنتایج آزمایش تغییر گذارد.
خیر،حتی قهوه بدون شکر هم نباید مصرف گردد درمورد چای نیز به همین شکل است.
خیر،ورزش ممکن است منجر به تغییر درنتایج آزمایشها شود.
 بله،مگراینکه پزشک شما دستورخاصی راجع به قطع دارو قبل ازانجام آزمایش را داده باشند.
خیر،فقط مجاز به نوشیدن آب هستید.
بله،شما می توانید آب بنوشید اما ازنوشیدن مایعات دیگر پرهیز نمایید.
راهنمایی های زیر برای کمک به بیماران ومراجعین محترم درجمع آوری صحیح نمونه برای انجام آزمایشهای درخواست شده توسط پزشکان محترم ارائه گردیده است.

ناشتایی بازمان مشخص جهت انجام برخی آزمایشها مانند آزمایش قندخون ناشتا،تری گلیسرید،... الزامی است چراکه خوردن غذا می تواند منجر به تغییر درمقادیر آزمایش شود.

 دستورالعمل

 اگرپزشکان محترم شما یاهمکاران ما درآزمایشگاه ازشما بخواهند که دروضعیت ناشتا برای انجام آزمایشها مراجعه نمایید خواهشمند است موارد ذیل رعایت گردد:

 1-هشت ساعت قبل از مراجعه به آزمایشگاه هیچ غذا یا آشامیدنی(بجزآب) نخورده ونیاشامید [این مدت ناشتایی درشب توصیه شده است که فعالیتهای بدن به حداقل رسیده ومقادیر طبیعی نیز درنمونه های صبح تعیین مقدار شده اند.]
 2-درصورتیکه آزمایشهای مربوط به چربی خون مثل تری گلیسرید برای شما درخواست شده باشد مدت زمان ناشتایی حداقل 12ساعت است.
3-ازنوشیدن آب میوه،چای وقهوه درطی مدت ناشتایی بپرهیزید اما نوشیدن آب بلامانع است(مگرآنکه محدودیت درمصرف آب توسط پزشک یا همکاران آزمایشگاه تذکر داده شده باشد).
4-درطی مدت ناشتایی ازاستعمال دخانیات،جویدن آدامس وتمرین های بدنی وورزش پرهیز نمایید.این موارد ممکن است منجربه تحریک سیستم گوارش وتغییر درنتایج آزمایشها شود.
5-بعداز نمونه گیری شما می توانید رژیم غذایی عادی وفعالیت روزانه خود را شروع نمایید.
برخی مقادیر آزمایشگاهی بدنبال خوردن غذا تغییر می کنند بعنوان مثال قند خون بعداز خوردن غذا افزایش می یابد.وقتی شما ناشتا هستید مقادیر قند دروضعیت پایه تعیین شده وقابل مقایسه بادفعات بعدی آزمایش می باشد.
توصیه به این است که ساعت9-7شب پس ازمیل کردن غذای معمول ناشتایی را آغاز وصبح روز بعد باتوجه به ساعتهای قید شده برای ناشتایی مراجعه نمایید.
بیمه های تحت پوشش
icon