ساعت 8 صبح الی 19 عصر

همه روزه به جز روزهای تعطیل

 • 024 - 33329833
  024 - 33323070

 • زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات
  کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

دپارتمان ها

در این قسمت شما با بخش های مختلف آزمایشگاه بوعلی آشنا خواهید شد

icon
بخش هورمون
این بخش یکی از مهمترین بخش های آزمایشگاه می باشد که با استفاده  از تجهیزات مدرن و کیت های معتبر، طیف وسیعی از هورمون ها با روش بسیار دقیق، مورد آزمایش قرار می گیرند. لیست آزمایشاتی که در بخش هورمون شناسی آزمایشگاه بوعلی مورد پذیرش می باشند.


 1. TSH
 2. T3
 3. T4
 4. T3R up
 5. FT4
 6. FT3
 7. FT index
بیمه های تحت پوشش
icon