ساعت 8 صبح الی 19 عصر

همه روزه به جز روزهای تعطیل

  • 024 - 33329833
    024 - 33323070

  • زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات
    کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

دپارتمان ها

در این قسمت شما با بخش های مختلف آزمایشگاه بوعلی آشنا خواهید شد

    دپارتمان ها
بیمه های تحت پوشش
icon