ساعت 8 صبح الی 19 عصر

همه روزه به جز روزهای تعطیل

 • 024 - 33329833
  024 - 33323070

 • زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات
  کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

بلاگ

در این قسمت می توانید از آخرین مطالب علمی و آزمایشگاهی مطلع شوید.

آزمایش NIPT
آزمایش NIPT
0 دیدگاه
آنالیز DNA آزاد جنین (cfDNA) در جریان خون مادر، روش جدید و غیر تهاجمی (NIPT) در غربالگری قبل از تولد شده و تریزومی 21 و چند ناهنجاری دیگر کروموزومی از جمله تریزومی 18 را با حساسیت نزدیک به 100 درصد و تریزومی 13 را به نسبت کمتر مشخص میکند.
این آزمایش در هر زمان ، از هفته 10 تا 22 بارداری ، قابل انجام بوده و نتایج آن در فاصله زمانی 10 تا 14 روز آماده میگردد.
ارزش روش NITP  بخصوص در تشخیص تریزومی 21 بارداریهای پرخطر زیر تک قلوئی ها صد در صد تایید و توصیه شده است.

 •     سنین بالای 35 سال
 •     نتایج غیر طبیعی غربالگریهای سرمی
 •     تاریخچه آنوپلوئیدی شخصی یا خانوادگی
 •     نتایج غیر طبیعی التراسوند

توجیه سازمانهای تخصصی بین المللی  در مورد NIPT:
 • انجمن بین المللی تشخیص قبل از  تولد ISPD ، ارزش غربالگری تریزومی 21 زنان پرخطر را  مشروط به اینکه موارد مثبت با مشاوره ژنتیکی و انجام آزمایشهای تهاجمی تایید گردد ، پذیرفته است.
 • انجمن ملی مشاورین ژنتیک آمریکا NHCG   نیز، با حمایت از انجام آزمایش ، اختیار تصمیم  گیری را فقط به بیمار باردار پرخطر داده که بتواند با استفاده از مشاورات ژنتیکی ، آگاهانه رضایت دهد . بیمار همچنین با نتایج مثبت ، باید حق انتخاب روشهای تهاجمی را داشته باشد.


غربالگری قبل از تولد ، انتخاب آزمایش برای تریزومی 21  و آنوپلوئیدیهای دیگر

 

NIPT

غربالگری سرمی

AS , CVS

زمان

هفته دهم به بعد

هفته 10 تا 22

CVS : هفته های 10 تا 13

AS : هفته های 15 تا 16

گروه مورد نظر

تایید شده در موارد:

سنین بالای 35 سال

غربالگریهای سرمی

تاریخچه آنوپلوئیدی شخصی یا خانوادگی

سونوگرافی غیر طبیعی

 

همه زنان

بارداریهای پر خطر :

ناهنجاری های کرموزومی

اختلالات ارثی معلوم شده

ONTD

روش استفاده

خون مادر

خون مادر

روش تهاجمی

خطرات

هیچ

هیچ

CVS : یک در 100 تا 200

AS : یک در 200 تا 500

مثبت کاذب

کمتر از 1 درصد

3 تا 5 درصد

کمتر از 1 درصد

تشخیص T21

99 درصد

80 تا 95 درصد

99/99 درصد

آنوپلوئیدیهای دیگر

T18  , 99%

T13 79% - 92%

T18  80% - 95%

T13  نامطمئن

T18    99%

T13    99%

 

دیدگاه خود را برای "آزمایش NIPT" مطرح کنید

دیدگاه ها
در حال حاضر هیچ دیدگاهی برای پست وبلاگ وجود ندارد.
گذاشتن دیدگاه
Security code
بیمه های تحت پوشش
icon