ساعت 8 صبح الی 19 عصر

همه روزه به جز روزهای تعطیل

  • 024 - 33329833
    024 - 33323070

  • زنجان, خیابان سعدی وسط, روبروی مخابرات
    کوی زرنانی, آزمایشگاه بوعلی

اخبار

در این قسمت می توانید از آخرین اخبار ازمایشگاه مطلع شوید.

    اخبار
بیمه های تحت پوشش
icon